Rejestracja


Dokumenty wymagane przy zapisie:

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum ( wraz z zaświadczeniem o wyniku egzaminu gimnazjalnego) lub szkoły podstawowej - dot. Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego   
Oryginał lub odpis (potwierdzony notarialnie) świadectwa ukończenia szkoły średniej - dot. Szkoły Policealnej
2. Dowód osobisty.
3. Dwa zdjęcia (można donieść w późniejszym terminie).
4. Zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki  w zawodzie  wydane przez Ośrodek Medycyny Pracy. Ośrodek Medycyny Pracy  zaświadczenie wydaje bezpłatnie  na podstawie skierowania wydanego przez  Szkołę ( dot. Szkoły Policealnej )

Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego on-line dostaniecie Państwo email potwierdzający rejestrację w systemie rekrutacyjnym. Kolejnym etapem będzie dostarczenie, właściwego do wybranego kierunku nauki, kompletu dokumentów . Dokumenty te należy składać w kancelarii szkoły.

Dokumenty przyjmowane są w kancelarii szkoły :

Białystok ul. Brukowa 2 pok. 33 , 85-742 04 69

Wypełnienie pól oznaczonych * gwiazdką jest konieczne.

Wybór kierunku
 •   Liceum Ogólnokształcące
 •   Technik ochrony
 •   Technik informatyk (rekrutacja wyłącznie na semestry od drugiego wzwyż)
 •   Technik administracji
 •   Technik BHP
 •   Opiekun w DPS
 •   Florystyka
 •   Technik usług kosmetycznych
 •   Technik rachunkowości (rekrutacja wyłącznie na semestry od drugiego wzwyż)
 •   Technik geodeta (rekrutacja wyłącznie na semestry od drugiego wzwyż)
 •   Technik turystyki wiejskiej (rekrutacja wyłącznie na semestry od drugiego wzwyż)
Dane
Nazwisko : *
Imię : *
Telefon kontaktowy : *
Email : *
Informacje dotyczące wykształcenia
Wykształcenie - nazwa szkoły i rok ukończenia :
Token

Hasło z obrazka: *

  Przeczytałem i akceptuję warunki przetwarzania danych osobowych. *

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Szkoły Zaoczne dla Dorosłych "PRYMUS" w Białymstoku przy ul. Brukowej 2, 15-889 Białystok. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szkół Zaocznych "PRYMUS" możliwy jest pod adresem e-mail: iod@spo.edu.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania szczegółów dot. rekrutacji i kształcenia - drogą elektroniczną lub telefoniczną. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Administrator. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z obsługą zgłoszenia.